Rotte-Stop-Prop

 

Rotte-Stop-Prop

 

Danmarks bedste VA-Godkendte Rotte-Stop-Prop til lukning

af døde/nedlagte kloakledninger.

 

Døde/nedlagte kloakledning forekommer ofte ved:

 

  • Renovering af kloak
  • Omlægning fra gammel til ny kloak
  • Fra regnvandledning til faskine
  • Flytning/renovering af tagbrønde

 

En rotte-stop-prop monteres så tæt på den ledning der er i brug.

Med hurtighærdende flydende beton og kompressor pumpes

proppen fuld, og sikre at rotter ikke kan komme igennem, og dermed

ikke får en yngleplads.

 

Forarbejde:

 

Før isætning af en Rotte-Stop-Prop udfører Xpert Kloak

en seriøs gennemgang med tv inspektion, og hvis nødvendigt

en gennemspuling af din kloakledning.

Vi gennemgår dine kloaktegning ved mangel herpå, laver vi en

skitse for at sammeligne, og sikre os at proppen bliver placeret rigtig.

Ved nogle af opgaverne kræver det at man er to personer, dette vurderes fra opgave til opgave.

 

Xpert Kloak står altid til rådighed med stor erfaring, god rådgivning og stor ekspertise.

 

Ring og få en snak på 42 20 08 64